Bestuurszaken

De bezetting van het bestuur is al jarenlang stabiel maar in de afgelopen periode heeft een aantal mensen binnen het bestuur aangegeven dat zij niet doorgaan met hun functie in het bestuur.

In de eerste plaats is dit onze penningmeester Marc Post. Hij heeft deze functie al een flink aantal jaren naar alle tevredenheid vervult maar met een kleine op komst, wil hij  meer tijd voor het gezin beschikbaar hebben.

Daarnaast zal Jurgen Hetharie ook stoppen. Hij is de secretaris binnen het bestuur. Hij heeft aantal vrijwilligers functies binnen meerdere verenigingen (waaronder een functie bij de KNKV) en hij is tot de conclusie gekomen dat het teveel is en heeft uiteindelijk besloten om zijn functie bij Fiducia neer te leggen.

Tot slot heeft Willem Peter Teune aangegeven dat hij na bijna 20 jaar wil stoppen met het bestuur. Hij zit sinds 2004 of 2005 in het bestuur en is het aanspreekpunt voor de korfbal technische zaken en voor de scheidsrechters.

Door een samenloop van omstandigheden wordt het bestuur dus flink uitgedund want ikzelf als voorzitter en Cornelis Klink als Algemeen lid blijven over.

Gelukkig heeft Marc Post toegezegd dat hij de financiële (incl. een deel van de leden) administratie wil blijven doen. Dat scheelt een stuk in de werklast van een nieuwe penningmeester.

Hoewel het neerleggen van de functie door Willem Peter Teune definitief is, heeft hij toegezegd dat indien noodzakelijk/ nodig, hij het bestuur zal blijven ondersteunen. 

Hoewel ik heel blij ben met de toegezegde ondersteuning, neemt dit niet weg natuurlijk dat we hard op zoek zijn naar nieuwe bestuursleden.

Voor het invullen van een bestuursfunctie is het niet nodig dat je al ervaring in een bestuur hebt en is het ook niet nodig dat je de vereniging al jaren kent. Het is juist goed om als bestuur een mix te hebben van jong/ oud, ervaren en niet ervaren, leden en niet-leden.

Het belangrijkste wat je als bestuurslid meebrengt is namelijk: enthousiasme voor Fiducia. Met dit enthousiasme kunnen we als bestuur Fiducia ondersteunen en verder versterken en ontwikkelen.

De rol binnen het bestuur kunnen we vervolgens invullen op basis van jouw interesses; korfbaltechnische zaken, IT, materiaal/ gebouwonderhoud, ledenwerving, vrijwilligers, enz.

Voor de onderwerpen die worden gekozen, wordt je aangespreekpunt voor de commissies van Fiducia die bezig zijn met deze onderwerpen. Afhankelijk van het onderwerp kun je ook aanspreekpunt zijn voor externen zoals de bond of de gemeente.

Bij deze wil ik dan ook een oproep doen aan eenieder die Fiducia wil helpen om na te denken over een functie in het bestuur. Als je meer info wilt hebben over het hoe en wat, spreek mij of een van de andere bestuursleden gerust aan;  je van harte uitgenodigd.

Ik hoop uiteraard dat de functies weer gevuld gaan worden want zonder versterking wordt het voor mij en Cornelis wel een heel pittige klus.

Met vriendelijke groet,

Wessel Stob

Voorzitter KV Fiducia

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *