Strategie kaart

Ambitie van Fiducia (in ontwikkeling)

Fiducia stelt de leden in staat om in de vereniging verband op een veilige en sociaal verantwoorde wijze, korfbal te leren en te spelen. Waarbij iedereen op een voor hem/haar zo hoog mogelijk niveau deel kunnen nemen aan de korfbalsport. Hierbij staat jezelf verbeteren en plezier om met elkaar om te gaan hoog in het vaandel.

Waar doen we het in essentie voor? (missie)

We willen dat Fiducia 1 over 3-5 jaar kan meespelen om her kampioenschap van de 1e klasse. Op langere termijn willen we dat het niveau zich stabiliseert rond hoog 1e klasse, overgangsklasse. Om dit te bereiken is er een stabiele jeugd nodig die op ‘hoog’ niveau korfbalt. Hiervoor zijn voor elke leeftijdscategorie minimaal 3 (4-tallen 6) teams nodig.

Ledenwerving

Voldoende leden in elke leeftijdsklasse

Voor een stabiele vereniging is een gebalanceerde opbouw van de teams nodig. Dit betekent dat er MINIMAAL 3 teams per categorie nodig zijn. Om dit te bereiken is actieve ledenwerving nodig en moeten we voorkomen dat er uitstroom plaatsvind. Dit is randvoorwaardelijk om op alle niveau’s hoger te gaan spelen.

Begeleiding

Begeleiding naar verbetering

Om beter te presteren is goede begeleiding nodig. Door het aanstellen van gekwalificeerde hoofdtrainers, trainers per team, begeleiding en voldoende middelen willen we iedere speler beter te laten korfballen.

Selecteren/Presteren

De juiste samenstelling van de teams

Om op een hoger niveau te gaan spelen, is een
gebalanceerd team nodig. Dit betekent dat de ‘hoogste’ teams geselecteerd zijn en dat ze gericht zijn op verbetering door intensieve training.

Welke doelen moeten we uiterlijk 2025 hebben behaald als bijdrage aan onze visie ?

Ledenwerving

In iedere leeftijds klasse hebben we MINIMAAL 30 speler, zodat we minimaal 3 8-tallen of 6 4-tallen

We hebben voldoende mix van jongens en meisjes om 2-wedstrijd korfbal teams op te stellen.

We betrekken (ouders van) leden continue bij Fiducia om verloop van leden te minimaliseren

Begeleiding

Er is een hoofdtrainer (met KT3) per leeftijdscategorie die geen eigen kinderen

De trainers worden zoveel mogelijk begeleid door:
* een teamouder voor organisatorische ondersteuning
* een trainersbegeleider voor maandelijkse evaluaties

We stellen voldoende middelen beschikbaar om de teams te verbeteren:
* Videoanalyse
* Sport abonnement voor selecties
* Fysiotherapeut voor

Fiducia heeft een rode draad om ervoor te zorgen dat de trainers weten wat er van de spelers verwacht wordt

Selecteren/Presteren

Er wordt vanaf de D- jeugd geselecteerd

Selecteren doen we op basis van kwaliteit en inzet

Ruimte voor persoonlijke ontwikkeling naast de teamontwikkeling vooral bij C en D jeugd.

Ruimte voor collectieve groei

Welke initiatieven zijn nodig om onze doelen en daarmee onze visie te realiseren ?

We plannen begin van het seizoen een spelregel avond voor spelers en ouders

We organiseren een Kickoff voor nieuwe leden en ouders

We organiseren iedere maand een activiteit voor (jeugd) leden

We proberen alle jeugdleden vanaf de C te vragen voor een vrijwilligerstaak

We organiseren diverse korfbal gerelateerde activiteiten

We organiseren 3x per seizoen een vriendjes/vriendinnetjes dag

We organiseren schoolkorfbal toernooi

inventariseren wensen ouderraad en actieve ouders activeren om niet actieve ouders te activeren

zichtbaar op social media.

promotie naar lokale kranten.

wedstrijdverslagen en verslagen van activiteiten naar kranten/media

We vragen een aantal mensen om specialisme

We inventariseren de behoefte voor cursussen.

Trainersbegeleiding zal 4x per jaar een gesprek hebben met alle trainers/coaches

We organiseren 4x per jaar een trainersbijeenkomst

De rode draad is beschikbaar voor coaches

Wedstrijd korfbal teams gaan 2x per week verplicht trainen

commitment aan het team

een stapje extra om andere teams te helpen. (invallen en reserve staan bij ander teams) of helpen bij trainen.

oefenwedstrijd tegen hoger team.

Video analyse.

trainingen filmen (ook jeugdteams)

wedstrijden online beschikbaar stellen om voor analyse (ook bij jeugdteams)

1x per maand mix training bij categorie hoger.

Teamdoelen 2023

F-Jeugd
Op eigen niveau breedtekorfbal

E-Jeugd
Eigen niveau breedtekorfbal

D-Jeugd
D1: Hoofdklasse
D2: Kampioenschap breedtekorfbal
Overig: Eigen niveau breedtekorfbal

C-Jeugd
C1: 1e klasse (2025: hoofdklasse)
C2: Kampioenschap breedtekorfbal (2025: 2e klasse) Overig C: Eigen niveau breedtekorfbal

B-Jeugd
B1:Top4 1e klasse (2025: kampioenschap 1e klasse) B2: Kampioenschap breedtekorfbal Overig:Eigen niveau breedtekorfbal

A-Jeugd
A1:Top4 1e klasse (2025: overhangsklasse)
A2: 2e klasse
Overig A: Eigen niveau breedtekorfbal

Kernwaarden Fiducia

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *