Opgave Reünie

Beste reünisten en huidige leden van Fiducia, Ter gelegenheid van ons 55-jarig bestaan organiseren wij op zaterdag 23 juni 2018 in onze prachtige nieuwe accommodatie een feestelijke Fiducia reünie. 


PROGRAMMA: REÜNIE met foto- en videopresentatie ‘Fiducia door de jaren heen’ 

  • Ontvangst vanaf 16:00 uur 
  • 16.30 – 18.00 uur een 2-palen toernooi(tje) voor koppels m.m.v. Jodi – en vanaf 18.30 uur een buffetmaaltijd – vóór, tijdens en/of na de maaltijd gezellig bijpraten en herinneringen ophalen 
  • met halverwege de avond een leuke Fiducia Quiz. 

Vanwege de maximale capaciteit horen we graag wie er met het koppelschieten mee wil doen. Solo opgave is ook mogelijk, dan worden er door ons koppels gevormd. 

Eveneens willen we graag de deelnemers aan de buffetmaaltijd weten. Dit i.v.m. de inkoop. 

De kosten voor deelname aan de reünie zijn € 7,50 p.p. exclusief buffet en € 15,- p.p. inclusief buffet. Je krijgt bij binnenkomst 4 consumptiebonnen. 

Daarnaast zijn we nog op zoek naar foto’s, filmpjes, verhalen en herinneringen van en aan Fiducia. Graag mailen naar: fiducia1963@fiducia.nu 

Aanmelden

De aanmelding (zie hieronder) ontvangen we liefst vóór 1 juni. Eventueel correspondentieadres: Dick Veldhuis, Stoelenmakerslaan 50, 3454 DV, De Meern. 

Tevens ons verzoek om het bijbehorend bedrag over te maken op rekeningnummer NL91 RABO 0341 4028 18 o.v.v. naam en aantal personen. 

We zien jullie (partners zijn ook welkom) te midden van ongetwijfeld veel bekende gezichten graag op zaterdag 23 juni aanstaande! 

De Reüniecommissie Dick Veldhuis – Arie van Leeuwen – Gerrit van der Stok – Nienke Ridder – Melissa Verheul